Sevärdheter

Lunda Kyrka

En del av: Märsta Pastorat

Lunda kyrka ligger i Lunda socken, som var en viktig ort i det gamla Attundaland. Där samlades man till ting och handel fram till början av 1400-talet. Den konkurrensen var inte uppskattad av borgarna i Sigtuna som flera gånger försökte få handeln flyttad, antingen till Sigtuna eller till Stockholm.

Tingsplatsen låg ca 2 km från den plats där Lunda kyrka ligger. Det är troligt att det funnits en äldre kyrka i anslutning till tingsplatsen då Lunda kyrka inte är äldre än 1400-tal. Den äldsta delen av kyrkan är sakristian, vilket är mycket ovanligt. Det har tydligen stått en träkyrka med sakristia av sten här. Antagligen har man tyckt att kyrksilvret och textilierna behövt en säkrare förvaring än träkyrkan kunde ge och därför byggt sakristian i sten.

Kyrkan var fram till 1600-talet oputsad på insidan och då kunde man tydligt se flera inmurade runstenar.  En av dem är nu framtagen och uppsatt i ”klockarparken”.

Kyrkans märkligaste konstföremål är dopfunten av ljusgrå, gotländsk, kalksten. Skaftet, som håller upp skålen, är smyckad med två människohuvuden och ett lejonhuvud.

I kyrkan hänger också en fana för Hundra härads kompani efter 1668 års modell. Duken är av rött siden är målad med det uppländska riksäpplet omgivet av en lagerkrans. Troligtvis har fanan varit med i slaget vid Poltava!

Klockstapeln som ligger strax söder om kyrkogårdsmuen är uppförd 1701

Runstenenar
En runsten, som förut satt i kyrkväggen, står nu i klockarparken, Runskriften berättar att stenen var rest av Gudlög och Holma efter deras broder Sven. ”Gud och Guds moder hjälpe hans ande”.
En annan runsten är inmurad i vapenhusets västra mur. Det berättar att ”Sune reste stenen och gjorde bron” efter Sigbjörn och Tjägn.

Altaruppsats
Altaruppsatsen är från 1740 och i en lantlig senbarockstil. De tre målningarna är från samma tid.
Den översta målningen visar Kristi himmelsfärd.
Den mellersta visar Kristus på korset och vid hans fötter sitter en knäböjande kvinna med stjärnkrona som samlar upp hand blod i en kalk.
Den understa målningen visar en bild av nattvarden.

Predikstol
Predikstolen är ritad av C.W. Palmroth och skänktes 1806 av ärkefriherrinnan Anna Margaretha Wallenstierna på Altuna. Det är hennes vapensköldsyns på predikostolens högre sida.

Välkomna att viga er hos oss i Märsta pastorat! Hos oss är ni välkomna att gifta er i alla våra fina kyrkor. Tänk på att vara ute i god tid om ni vill ha en speciell kyrka eller vigas på en speciell dag. Vi har främst lördagar som vigseldag.
Det kostar ingenting att vigas i Svenska kyrkan men en av parterna måste vara kyrkotillhörig. 

Kontaktinformation

Bragegatan 3
195 53 MÄRSTA
Telefon: 08-59440840

E-post: marsta.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/marsta

Hitta hit