Naturreservat

I Sigtuna har vi bestämt att de aldrig ska var längre än 10 minuter från ett grönområde. Och vi värdesätter våra vackra miljöer högt. Kommunen arbetar aktivt för att främja både biologisk och upplevelsemässig mångfald. Idag finns det 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden.