Se och göra

Fysingen

Fysingen är en av Stockholms läns finaste fågelsjöar. Här finns fågeltorn med anslutande spänger och dessutom Highland cattle. 

Fysingen är en typisk slättsjö med flacka strandängar och mäktiga vassbälten. Sjön och dess stränder har cirka 100 häckande arter. Strandängarna är avsatta som fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se

Hitta hit