Se och göra

Sköndalsskogen

Naturreservatet Sköndalsskogen är ett skogs- och hagmarksområde beläget mellan Märsta och Arlandastad. Här finns motionsspår för såväl skogspromenader som motion. 

Naturvärden inom reservatet finns knutna till delar av den äldre skogen, brynmiljöer och till hagmarken. Skogen är varierad och domineras av barrskog, men i brynmiljöer förekommer partier med lövskog. De äldsta träden utgörs av tallar som ibland är över 100 år gamla.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se

Hitta hit