Service

Företagarna i Sigtuna kommun

Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer. Bli medlem direkt här!

Hur påverkar vi?

Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare ute i landets kommuner med våra 2000 förtroendevalda medlemmar. 

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.

Läs mer om våra viktigaste politiska frågor här

Förmåner

Företagarna erbjuder förmåner och praktisk hjälp såsom obegränsad juridisk rådgivning per telefon, rabatter på resor, hotell, drivmedel, elektronik, bilar, telefoni samt försäkringar som skyddar medlemmar och deras anställda.

Läs mer om våra förmåner här.

Nätverk och kunskap

Varje år arrangerar Företagarna över 1500 möten i våra 250 lokala föreningar som finns i hela Sverige. Nätverksträffar, utbildningar och workshops där nya affärskontakter skapas, idéer föds och livslånga vänskapsband knyts.

Hinner du inte träffas så finns vi här på webben och i sociala medier, där vi varje vecka delar nyheter, filmer och avsnitt av vår podcast med inspiration, kunskap, praktisk hjälp och möten med beslutsfattare.

Företagarna Sigtuna

Det finns 10 992 jobb i de små företagen i Sigtuna kommun. Företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 739 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter. Läs mer i vår kommunrapport.

Kontaktinformation

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Kontaktperson: Björn Petersson
Telefon: 076-1090000

E-post: sigtuna@foretagarna.se