Service

Sigtunahem

Boende med omtanke

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun.
Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem ägs av Sigtuna kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen. 

Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vi tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling bland annat genom att bygga hållbart, minska klimatpåverkan och minska energianvändning.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 60-tal kompetenta och engagerade medarbetare.
Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Bra boende – och ett gott liv

På SigtunaHem vill vi skapa förutsättningar både för att våra hyresgäster ska bo bra och ha det bra.

Vi engagerar oss för att skapa aktiviteter som kan underlätta vardagen och skapa naturliga mötesplatser för familjer, barn, unga och gamla.

Vi på SigtunaHem är också stolta över att engagera oss i flera av vår kommuns olika föreningar. Tillsammans med våra sponsorssatsningar och samarbetsavtal hoppas vi att fler känner sig manade till att röra på sig, idrotta och komma ut i luften.

En följd av samarbetet med föreningslivet är att våra hyresgäster ofta kan få möjlighet till att prova på kanot, ridning, handboll eller basket.

Kontaktinformation

Stationsgatan 6
19540 MÄRSTA
Telefon: 08-59179600

E-post: info@sigtunahem.se
Hemsida: https://sigtunahem.se/

Hitta hit